Terapia relațională IMAGO este unică, ea privind relațiile printr-o lentilă specială, în care fiecare partener din cuplu este încurajat să-și găsească forma întreagă de existență, prin conectarea la și cu celălalt.

Rebecca Sears, una dintre cele mai cunoscute voci IMAGO, va susține la Cluj-Napoca un curs la nivel avansat pentru psihologii și psihoterapeuții de cuplu în formare sau foarte bine familiarizați cu teoria relațională și cu practica dialogului IMAGO.

Vezi evenimentul pe Facebook

Nevoia noastră de armonizare și de conectare cu cei din jurul nostru se naște odată cu noi. Nu putem și nici nu vrem să trăim în lipsa unei acordări spirituale și emoționale cu persoanele importante din viața noastră, iar această nevoie ne însoțește și la bine, și la greu, toată existența noastră, inclusiv în terapia de cuplu. Există două aspecte importante în consilierea psihoterapeutică, una fiind abilitatea terapeutului de a reuși să intre în starea pacientului, armonizându-se cu aceasta, și abilitatea pacientului de a fi cât se poate de deschis cu  terapeutul său, pentru a crește șansele de a fi (mult mai) bine înțeles și simțit de acesta.

Toți terapeuții de cuplu se așteaptă, în practica lor, la un câte un moment de haos. Cu toate acestea, există cupluri care par să provoace  la fiecare pas al procesului terapeutic. Pornind de la înțelegerea paradigmei relaționale, terapeuții vor avea la îndemână, în urma participării la acest curs intensiv, instrumentele necesare transformării acestui haos într-un proces de înțelegere și vindecare a cuplului. Se vor explora, astfel, de-a lungul a două zile construite din teorie și practică, situații în care psihologul își poate folosi prezența și expertiza pentru a-i ajuta pe pacienți în identificarea sursei anxietății care îi face reactivi, și nu proactivi.

Cursul va oferi acces la clipuri video, jocuri de rol, demonstrații și materiale didactice, prezentate într-un context dinamic și interactiv.

Participanții vor putea descoperi cum îi pot ajuta pe partenerii unui cuplu să se îndrepte unul spre celălalt, într-o mișcare de întoarcere în cuplu, pentru a se regla intern și pentru a descoperi siguranța și bucuria pluralului ce definește cuplul. Principalele instrumente folosite în acest proces sunt înțelegerea ciclului dinamic ce stă la baza luptelor de putere dintre un maximizator și un minimizator, crearea unui spațiu sigur și un ritm personalizat în care terapeutul ghidează cuplul în acest proces. Astfel vor putea fi identificate nevoile și emoțiile aflate în epicentrul luptei de putere, ale dialogurilor negative și al apărării îndârjite a sinelui. Dialogul Imago, alături de tot conceptul și valorile acestei teorii relaționale, va fi un aliat puternic aflat la îndemâna terapeutului pentru a reconecta cuplul.

 

Dată

30 – 31 octombrie 2018

Locație

Hotel Universitas

Str. Pandurilor nr. 7, etajul I

Sala de reuniuni

Ce veți afla in cadrul acestui curs?

 • Să recunoașteți acele cupluri care prezintă o “provocare” personală și cum să fiți prezenți, conectați cu cuplul și disponibili, chiar și atunci când autoritatea vă este contestată;
 • Cum să îi ajutați pe pacienții voștri să identifice și să conștientizeze problemele legate de atașament, dar și de stadiile de dezvoltare prin care au trecut, cu consecințe la nivel adaptativ, în relațiile lor primare, prin folosirea proceselor și instrumentelor Imago;
 • Cum să creați o structură și un spațiu sigur și empatic atunci când cuplurile sunt polarizate și în criză;
 • Cum să identificați clienții care sunt în proces de dezvoltare și cum să interveniți corespunzător ca răspuns la ceea ce se poate întâmpla în ceea ce privește nevoile nesatisfăcute sau neîmplinite ale pacienților;
 • Să înțelegeți emoția din perspectiva conectării și deconectării emoționale și polaritatea bucurie – anxietate.

Cine este Rebecca Sears?

 • Este unui dintre formatorii seniori ai Institutului Relațional Imago Internațional și reprezentantă a Centrului Imago din Washington;
 • Profesează în domeniul psihoterapiei de peste 30 de ani;
 • Participă activ la formarea de alți psihoterapeuți și realizează materiale de formare clinică avansată;
 • Este psihoterapeut Imago din anul 1996 și membru activ al institutului din 2003;
 • În anii 2009 și 2012 a fost votată în top 5 terapeuți de cuplu de către Washington Magazine;
 • Rebecca a dus programul de formare clinică Imago în Rusia și din același an (2001) a devenit unul dintre formatorii internaționali ai comunității Imago

Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie, în colaborare cu Institutul Relațional Imago International.

PREȚURI ȘI BILETE

Tip Bilet Pret
Standard 280 EUR

Plata se face la cursul BNR din ziua întregistrării la acest eveniment.

După înscriere, veți primi un e-mail de confirmare a rezervării locului, însă înscrierea este considerată fermă doar după achitarea taxei de participare (integral sau avans) – în maxim 2 zile lucrătoare din momentul înscrierii.

Modalități de plată: suma se achită integral.

Toate detaliile legate de plată vă vor fi furnizate pe mail, după înregistrarea la eveniment.

Pentru a vă asigura că sunteți la curent cu toate comunicările noastre, vă rugăm să vă verificați mereu și secțiunea spam din mailul dumneavoastră.

„The Attuned Therapist” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.

Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

Taxa de participare

Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.

În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, avansul achitat pentru confirmarea rezervării locului se pierde, acesta fiind nerambursabil.

Politica de anulare sau modificare a biletelor

În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.

În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

Răspunderea organizatorului

Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.

Evenimentul  se adresează psihologilor și psihoterapeuților formați în terapia relațională IMAGO și va fi construit în jurul acelor situații în care psihologul își poate folosi prezența și expertiza pentru a-i ajuta pe pacienți în identificarea sursei anxietății care îi face reactivi, și nu proactivi. Cursul va oferi acces la clipuri video, jocuri de rol, demonstrații și materiale didactice, prezentate într-un context dinamic și interactiv.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

Confidențialitatea datelor

Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

Protecția datelor cu caracter personal

Când folosim expresia date personale vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.

În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.

Accesați site-ul nostru pentru a afla mai multe despre felul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dumneavoastră.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.


Sunt de acord cu termenii și condițiile
termenii și condiții
Vreau să fac parte din comunitatea Holo în continuare!