Schema Therapy Advanced Course: Strategii experențiale - imagerie dirijată și chair work

David Edwards, una dintre cele mai renumite personalități la nivel internațional în terapia centrată pe scheme, revine în 2019 la Cluj-Napoca, pentru a susține un curs avansat construit în jurul strategiilor experențiale din terapia centrată pe scheme: imageria dirijată și tehnica chair work.

Imageria dirijată și chair work-ul sunt esențiale în terapia centrată pe scheme, aceste metode având rădăcini adânci în istoria psihoterapiei. Ele sunt cuprinse, într-o formă sau alta, în  imageria activă din psihanaliza jungiană, în hipnoterapia lui Pierre Janet, psihodrama lui Jacob Levy Moreno sau în metoda scaunelor goale ale lui Fritz Perls, din psihoterapia Gestaltistă. Puterea acestor tehnici constă în faptul că ele pot promova experiențe corective la nivelul memoriei implicite, locul în care sunt stocate schemele timpurii dezadaptative. Aceste strategii experențiale sunt, prin urmare, deosebit de importante în terapia centrată pe scheme, care accentuează rolul schemelor în formarea distorsiunilor cognitive și generarea emoțiilor și comportamentele problematice din prezentul pacientului.

Strategiile experențiale de tip imagerie dirijată și chair work îi permit psihoterapeutului să abordeze și să folosească, într-o manieră empatică și sensibilă, reperele din experiența pacientului din timpul sesiunii de terapie ca ghid pentru ceea ce este necesar în fiecare etapă a procesului psihoterapeutic.

Workshop-ul își propune să demonstreze felul în care aceste instrumente specifice din terapia centrată pe scheme, alături de abordarea contemporană a memoriei autobiografice, pot fi un instrument deosebit de util în practica psihoterapeutică axată pe rescrierea experiențelor.

Cele două zile de workshop vor include și demonstrații live, ce folosesc strategiile experențiale de imagerie dirijată și chair work.

Workshop-ul este construit pentru a fi accesibil tuturor psihologilor și psihoterapeuților, cu sau fără o formare prealabilă în terapia centrată pe scheme.

BILETE ȘI PREȚURI

Early bird –  200 EUR, 15 bilete disponibile (preț valabil între 13 februarie – 5 aprilie)

Standard300 EUR (valabil între 5 aprilie – 15 mai)

Plata se poate realiza fie cu cardul, fie cu transfer bancar. În cazul transferului bancar, vă rugăm să vă achitați biletul în maxim 10 zile calendaristice, pentru a vă asigura locul la eveniment.

DATĂ:

15 – 16 mai 2019

LOCAȚIE:

Hotel Beyfin

Piața Avram Iancu nr. 3

Cluj-Napoca

Harta

AGENDA EVENIMENTULUI:

15 mai 2019

8:30 – 9:00 – Primirea participanților & cafea
9:00 – 11:00 – Lucrul cu procesul experențial profund: 5 concepte centrale. Exemplu de caz
11:00 – 11:15 – Pauză de cafea
11:15 – 12:45 – Copilul protector. Exemplu de caz și exercițiu de grup
12:45 – 14:15 – Pauză de prânz
14:15 – 16:15 – Părintele punitiv sau supracompensator? Problema identificării primare. Exemple de caz
16:15 – 16:30 – Pauză de cafea
16:30 – 18:00 – Demonstrații, exerciții și exemple de caz

16 mai 2019

8:30 – 9:00 – Primirea participanților & cafea
9:00 – 11:00 – Vulnerabilitate și copilul vulnerabil, fără speranță. Exercițiu și exemplu de caz
11:00 -11:15 – Pauză de cafea
11:15 – 12:45 – Copilul vulnerabil: exemple suplimentare de caz. Moduri de coping complexe
12:45 – 14:15 – Pauză de prânz
14:15 – 16:15 – Cercul de vindecare al lui Kelly: studiu de caz extins
16:15 – 16:30 – Pauză de cafea
16:30 – 18:00 – Demonstrații, exerciții și exemple de caz

 

DESPRE EVENIMENT:

Workshop-ul va include prezentarea de cazuri clinice și extracte din sesiunile de terapie care vor ilustra cât de mult este influențat procesul corectiv de imageria dirijată și tehnica chair work-ului. Toate materialele folosite vor ilustra cum terapeutul poate porni de la starea emoțională indusă sau declanșată în sesiunea de terapie, pentru a ajunge la amintirile timpurii, care se pot prezenta fie în mod episodic sau sub forma unor scheme mai abstracte.  Aceste cazuri clinice vor ilustra felul complex în care funcționează terapia centrată pe scheme, mai ales atunci când se lucrează cu strategii experențiale cum sunt imageria dirijată și chair work-ul, acestea ajungând până la sursa modurilor de Coping stabilite în copilăria timpurie.

De asemenea, evenimentul va aborda problematica vocilor critice, identificate ca sursă în modurile de Părinte, dar uneori și în modurile de Coping ale pacientului. Va fi analizat astfel efectul lor în rescrierea și reconstruirea în imaginar, vocile critice ce fac parte din modurile de Coping fiind adeseori confundate cu părți ale sinelui și având nevoie de o abordare diferită față de vocile interiorizate ale Părintelui.

 

Cine este David Edwards?

  • Psiholog clinician, formator și supervizor cu peste 35 de ani de experiență în domeniul psihoterapiei, acreditat de International Society of Schema Therapy (ISST)
  • Membru fondator și diplomat  al Academiei de Terapie Cognitivă, specializată în formare și certificări, și care stabilește standarde la nivel internațional pentru terapia cognitivă, așa cum a fost ea elaborată de Aaron T. Beck.
  • Profesor la Rhodes University, Africa de Sud
  • Președinte al International Society of Schema Therapy
  • Membru asociat al Societății Britanice de Psihologie

Schema Therapy Advanced Course – Strategii experențiale – imagerie dirijată și chair work” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.

Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

 

Taxa de participare

Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.


În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, prețul biletului este nerambursabil. 

 

Politica de anulare sau modificare a biletelor

În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.

În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

 

Răspunderea organizatorului

Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.

Evenimentul este adresat tuturor celor ce sunt într-o relație și își doresc să regăsească sentimentul de căldură și siguranță de la începutul relației, celor ce vor să pornească o relație într-un mod corect și onest, celor ce au nevoie de o nouă perspectivă a comunicării în cuplu și de gestionare a conflictelor, sau celor ce vor să afle dacă relația în care sunt poate fi salvată.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

 

Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

 

Confidențialitatea datelor

Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

 

Protecția datelor cu caracter personal

Când folosim expresia date personale vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.

În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.

Accesați site-ul nostru pentru a afla mai multe despre felul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dumneavoastră.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.