Primul modul de formare în terapia relațională IMAGO din Cluj-Napoca

Dezvoltată de Dr. Harville Hendrix, PhD și Dr. Helen LaKelly Hunt, PhD, terapia relațională Imago este practicată în prezent de peste 1000 de terapeuți acreditați din 35 de țări. Holo are onoarea să o aducă pe Rebecca Sears la Cluj-Napoca, deschizând astfel întâia serie a formării în acest tip de terapie relațională.  

Prin teorie, prelegeri, demonstrații și învățare experiențială, acest program oferă instrumentele și sprijinul necesare integrării acestei abordări unice în terapia relațională, în practica și în lucrul cu pacienții oricărui psihoterapeut.

Programul de formare în terapia relațională este organizat în parteneriat cu Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie, în colaborare cu Institutul Relațional Imago International.

Condiții de participare

Pentru a parcurge formarea în terapia relațională Imago, participanții trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții necesare certificării internaționale.
Alături de acestea, terapeuții trebuie să participe la o ediție a workshop-ului pentru cupluri Primește iubirea pe care ți-o dorești, însoțiți de partenerul lor de viață. Daca acest lucru nu este posibil sau nu exista un partener de viata se participa insotit fie de un prieten apropiat, o rudă sau un coleg apropiat. Toți participanții trebuie să aibă studii avansate de psihologie (masterat sau doctorat) și să aparțină profesional unei asociații de psihoterapie sau unui alt organism profesional (ex. Colegiul Psihologilor).

Studenții se pot înscrie și parcurge etapele certificării internaționale în terapia Imago, finalizând cele trei module aferente acestei formări, însă certificarea internațională o pot primi doar după finalizarea oficială a studiilor universitare

Cine este Rebecca Sears

  • Este unui dintre formatorii seniori ai Institutului Relațional Imago Internațional și reprezentantă a Centrului Imago din Washington;
  • Profesează în domeniul psihoterapiei de peste 30 de ani;
  • Participă activ la formarea de alți psihoterapeuți și realizează materiale de formare clinică avansată;
  • Este psihoterapeut Imago din anul 1996 și membru activ al institutului din 2003;
  • În anii 2009 și 2012 a fost votată în top 5 terapeuți de cuplu de către Washington Magazine;
  • Rebecca a dus programul de formare clinică Imago în Rusia și din același an (2001) a devenit unul dintre formatorii internaționali ai comunității Imago.

Data

10 – 13 mai 2018

Locație

Bookla

Ion Andreescu 1, Cluj-Napoca

Harta

Agenda evenimentului

Ziua 1 – 10 mai 2018
09.00 – 18.00

Ziua 2 – 11 mai 2018
09.00 – 18.00

Ziua 3 – 12 mai 2018
09.00 – 18.00

Ziua 4 – 13 mai 2018
09.00 – 18.00

Ce voi afla în cadrul acestui eveniment?

– care sunt stadiile de dezvoltare ale copilăriei și momentele care marchează traumatic această etapă de dezvoltare, precum și consecințele acestora la nivel adaptativ în relațiile noastre primare;
– ce este IMAGO și ce rol joacă în alegerea partenerilor și în stadiile ulterioare ale relațiilor adulte;
– cum abordăm, în calitate de terapeuți, dinamica conflictuală în cuplu și cum facilităm dialogul în cazul cuplurilor volatile;
– veți descoperi, prin intermediul demonstrațiilor, cum asistăm cuplurile ce se confruntă cu conflict și frustrare, cum gestionăm și parcurgem furia (adultă sau cu reminiscențe din copilărie)
– veți descoperi cei trei pași ai dialogului IMAGO și cum poate acesta transforma dinamica unui cuplu în terapie, favorizând conectarea și vindecarea în relație;
– cum asistăm cuplurile aflate în terapie să găsească validarea și empatia, pentru a găsi resurse profunde de conectare și intimitate;
– veți descoperi cum puteți ajuta cuplul să găsească vindecare în relația adultă, într-un proces ce accesează vulnerabilitățile fiecărei părți ale cuplului;
– cum încurajați cuplul să continue munca de vindecare a relației, mult timp după ce terapia propriu-zisă s-a încheiat.

Structura programului de formare

Programul de formare asigurat de Rebecca Sears necesită parcurgerea a două etape:

  1. Prima parte este un program de formare de 12 zile, împărțite în trei sesiuni, a câte patru zile fiecare. Modulele vor avea loc la o distanță de câteva luni unul de celălalt, pentru a le permite cursanților să practice modelul Imago în terapie și să își documenteze cazurile.
  2. Cea de-a doua parte presupune un program de supervizare clinica, derulat pe perioada a șase luni, care se va finaliza printr-o evaluare.

PREȚURI ȘI BILETE

Preț special Early Bird Standard
Bilete disponibile sold out sold out on sale
Preț 550 $ 580 $ 630 $

Va fi asigurată traducerea (consecutivă) la eveniment, iar participanții vor primi caiete de lucru și suport de curs în limba română.

După înscriere, veți primi un e-mail de confirmare a rezervării locului, însă înscrierea este considerată fermă doar după achitarea taxei de participare – în maxim 48 ore din momentul înscrierii.

Acesta este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.
Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

1. Taxa de participare
Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.
În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, avansul achitat pentru confirmarea rezervării locului se pierde, acesta fiind nerambursabil.

2. Politica de anulare sau modificare a biletelor
În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.
În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

4. Răspunderea organizatorului
Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.
Evenimentul este adresat tuturor celor ce sunt într-o relație și își doresc să regăsească sentimentul de căldură și siguranță de la începutul relației, celor ce vor să pornească o relație într-un mod corect și onest, celor ce au nevoie de o nouă perspectivă a comunicării în cuplu și de gestionare a conflictelor, sau celor ce vor să afle dacă relația în care sunt poate fi salvată.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

5. Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

6. Confidențialitatea datelor
Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.