Formare în terapia centrată pe scheme cu David Edwards

Holo îl aduce la Cluj-Napoca pe David Edwards, unul dintre cele mai renumite nume la nivel internațional în terapia centrată pe scheme.

Evenimentul va fi axat pe teoria și tehnicile terapiei centrate pe scheme.

Invităm așadar comunitatea de psihologi și psihoterapeuți la un curs de certificare în terapia centrată pe scheme, sub supervizarea directă a profesorului David Edwards, președinte al International Society of Schema Therapy (ISST).

DESPRE EVENIMENT

Evenimentul se adresează tuturor terapeuților și psihologilor clinicieni care doresc să își îmbogățească cunoștințele și experiența în ceea ce privește terapia centrată pe scheme, aducând în plus posibilitatea certificării internaționale în acest tip de terapie.

Prima etapă a acestui curs va avea loc în perioada 31 mai – 2 iunie, trei zile intense în care participanții vor afla despre teoria și tehnicile terapiei centrată pe scheme și vor lucra pe exemple clinice relevante. Următoarea etapă va fi anunțată ulterior, organizarea ei respectând regulile ISST*.

Mai multe detalii referitoare la formarea în terapia centrată pe scheme găsiți la acest link.

Cursul de formare va fi acreditat la Colegiul Psihologilor din România.

*Supervizarea ulterioară formării, în vederea obținerii certificării, poate fi oferită de prof. Edwards, online, în grup restrâns, și se va desfășura în sesiuni de câte o oră, săptămânal. Costurile supervizării vor reflecta tarifele orare de grup practicate în Europa și vor fi stabilite de comun acord cu prof. Edwards.

Certificarea se desfășoară în limba engleză.

CINE ESTE DAVID EDWARDS?

 • Psiholog clinician, formator și supervizor cu peste 35 de ani de experiență în domeniul psihoterapiei, acreditat de International Society of Schema Therapy (ISST);
 • Profesor la Rhodes University, Africa de Sud;
 • Președinte al International Society of Schema Therapy;
 • Membru asociat al Societății Britanice de Psihologie;
 • Membru fondator și diplomat al Academiei de Terapie Cognitivă, specializată în formare și certificări, și care stabilește standarde la nivel internațional pentru terapia cognitivă, așa cum a fost ea elaborată de Aaron T. Beck

DATĂ

31 mai  – 2 iunie 2018

LOCAȚIE

Hotel Ramada

Calea Turzii 43 – 49

Cluj-Napoca

Harta

AGENDA EVENIMENTULUI

Ziua 1 – 31 mai 2018
09.00 – 10.30 O introducere istorică și prezentarea conceptelor principale din terapia centrată pe scheme
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.30 Demonstrație video și discuții pe tema unei sesiuni de terapie cu Jeffrey Young
12.30 – 13.30 Pauza de prânz
13.30 – 15.00 Realizarea unei evaluări în vederea pregătirii pentru terapia centrată pe scheme, ilustrată video (DVD)
15.00 – 15.30 Pauză de cafea
15.30 – 17.00 Terapia centrată pe scheme ca terapie validată științific. Exercițiu de grup – imagerie dirijată.

Ziua 2 – 1 iunie 2018
08.30 – 10.30 Principiile psihoterapiei experențiale & demonstrație video (DVD)
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.30 Exercițiu experiențial 1: Imagerie dirijată cu accent pe ideea de siguranță (safe place) și tehnica punții afective
12.30 – 13.30 Pauză de prânz
13.30 – 15.30 Tehnici de imagerie, rescriere/reconstruire în imaginar și chair work (de ex., tehnica scaunului gol), exemplificate în studii de caz
15.30 – 16.00 Pauză de cafea
16.00 – 17.30 Exercițiul experiențial 2: Evaluarea avantajelor și dezavantajelor unui mod de coping

Ziua 3 – 2 iunie 2018
08.30 – 10.30 Folosirea tehnicilor cognitive în abordarea terapiei centrate pe scheme, cu ilustrații video (DVD)
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.30 Exercițiu experiențial 3: Terapeutul confruntă și alungă părintele punitiv
12.30 – 13.30 Pauză de prânz
13.30 – 15.30 Lucrul pe relație în terapia centrată pe scheme
15.30 – 16.00 Pauză de cafea
16.00 – 17.30 Exercițiu experiențial 4: Lucrul pe relație în terapia centrată pe scheme; testarea distorsiunilor cognitive legate de terapeut

CE VOI AFLA ÎN CADRUL ACESTEI FORMĂRI?

 • ce este terapia centrată pe scheme și care sunt conceptele centrale ce o fundamentează;
 • care sunt chestionarele psihologice de tip self-report folosite în evaluarea clinică specifică terapiei bazata pe scheme;
 • cum pot fi conceputalizate cazurile problematice;
 • cum poate psihoterapeutul explora optim istoricul pacientului, identificând tiparele prin care acesta se sabotează;
 • cum pot fi aplicate tehnicile experențiale sau imageria dirijată în cadrul psihoterapiei;
 • cum putem maximiza relația terapeutică;
 • participanții vor urmări și înțelege teoria cu ajutorul studiilor de caz și ale transcrierilor sesiunilor de terapie ale lui David Edwards sau ale altor psihologi.

PREȚURI ȘI BILETE

Preț special Early Bird Standard
Bilete disponibile 5 bilete 7 bilete 8 bilete
Preț sold out sold out sold out

Locurile sunt limitate la 205 bilete la preț special, 7 bilete la early bird, și 8 bilete la preț standard.

După înscriere, veți primi un e-mail de confirmare a rezervării locului, însă înscrierea este considerată fermă doar după achitarea taxei de participare (integral sau avans) – în maxim 2 zile lucrătoare din momentul înscrierii.

Biletele la preț special sunt accesibile doar celor ce s-au pre-înregistrat la eveniment.

Plata se face la cursul BNR din ziua întregistrării la acst eveniment.

Modalități de plată: suma se achită integral sau în 2 tranșe. Cei care optează pentru plata în tranșe vor achita un avans de 65 euro pentru rezervarea locului, urmând ca diferențele de plată să fie achitate în 2 tranșe, tranșa 1 reprezentând 40% din valoarea biletului selectat, iar tranșa 2 – 60% din valoarea biletului selectat.

Toate detaliile legate de plată vă vor fi furnizate pe mail, după înregistrarea la eveniment.

 

„Formare în terapia centrată pe scheme” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.
Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

1. Taxa de participare

Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.
Taxa de participare include: accesul la eveniment și suport de curs.
În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, avansul achitat pentru confirmarea rezervării locului se pierde, acesta fiind nerambursabil.

2. Politica de anulare sau modificare a biletelor

În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.
În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

4. Răspunderea organizatorului

Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.
Evenimentul este adresat tuturor specialiștilor din țară din domeniul psihologiei – psihologi clinicieni, psihoterapeuți, psihiatri, studenților sau masteranzilor ce urmăresc să își îmbogățească cunoștințele și experiența în ceea ce privește terapia centrată pe scheme, aducând în plus posibilitatea certificării internaționale în acest tip de terapie.
Paricipanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

5. Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

6. Confidențialitatea datelor

Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.