Evenimentul va avea loc online

Acest eveniment a fost regândit pentru a avea loc online!

Perioada de desfășurare a evenimentului este 17 – 20 septembrie 2020.

În urma evaluării situației la nivel național și internațional și a consultărilor cu prof. Edwards am decis să păstrăm acest eveniment în format online, dat fiind că în aceste momente considerăm că este important să ne gândim la sănătatea noastră și a celor din jurul nostru, minimizând pe cât de mult putem riscurile.

 

FORMARE ÎN TERAPIA CENTRATĂ PE SCHEME CU DAVID EDWARDS

Oana Cobeanu, sub egida Holo, organizează în această vară, și în parteneriat cu Sucursala Cluj a Institutului Român de Schema Therapy, o nouă grupă de formare în terapia centrată pe scheme.

Evenimentul este susținut de  David Edwards, unul dintre cele mai renumite nume la nivel internațional în terapia centrată pe scheme și va fi axat pe teoria și tehnicile acestui tip de terapie.

Invităm așadar comunitatea de psihologi și psihoterapeuți la un curs de certificare în terapia centrată pe scheme, sub supervizarea directă a profesorului David Edwards, președinte al International Society of Schema Therapy (ISST).

Vezi evenimentul pe Facebook

Despre eveniment:

Evenimentul se adresează tuturor terapeuților și psihologilor clinicieni care doresc să își îmbogățească cunoștințele și experiența în ceea ce privește terapia centrată pe scheme, aducând în plus posibilitatea certificării internaționale în acest tip de terapie.

Evenimentul se desfășoară în două etape.

Prima etapă a acestui curs va însemna patru  zile intense în care participanții vor afla despre teoria și tehnicile terapiei centrată pe scheme și vor lucra pe exemple clinice relevante.

Următoarea etapă va fi anunțată ulterior, organizarea ei respectând regulile ISST*.

Mai multe detalii referitoare la formarea în terapia centrată pe scheme găsiți la acest link.

Cursul de formare este acreditat la Colegiul Psihologilor din România.

Se vor acorda un total de 48 credite, acoperind ambele module de formare.

*Supervizarea ulterioară formării, în vederea obținerii certificării, poate fi oferită de prof. Edwards, online, în grup restrâns, și se va desfășura în sesiuni de câte o oră, săptămânal. Costurile supervizării vor reflecta tarifele orare de grup practicate în Europa și vor fi stabilite de comun acord cu prof. Edwards.

Certificarea se desfășoară în limba engleză.

Iată câteva dintre gândurile lui David Edwards despre acest eveniment, așa cum ne-au fost prezentate în cadrul edițiilor anterioare.

DATA

17 – 20 septembrie 2020

Locație:

online (linkul de acces va fi trimis participanților în urma achitării acestora a taxei aferente acestui modul)

AGENDA EVENIMENTULUI

Ziua 1 – 2 ore
16h30 – 18h30 O introducere istorică și prezentarea conceptelor principale din terapia centrată pe scheme.

Ziua 2 – 6 ore
09h30 – 11h00 Continuarea prezentării conceptelor de bază. Demonstrație video și discuții pe tema unei sesiuni de terapie cu Jeffrey Young.
Pauză de cafea
11h30 – 13h00 Evaluare și conceptualizare în terapia centrată pe scheme.
Pauză de prânz
15h00 – 16h30 Continuare cu evaluare și conceptualizare în terapia centrată pe scheme. Terapia centrată pe scheme ca terapie validată științific.
Pauză de cafea
16h45 – 18h15 Exercițiu de grup – imagerie dirijată și feedback.
18h15 – 18h30 Întrebări, feedback, sumarizare

Ziua 3 – 6 ore
09h30 – 11h00 Principiile psihoterapiei experențiale.
Pauză de cafea
11h30 – 13h00 Exercițiu experiențial 1: Imagerie dirijată cu accent pe ideea de siguranță (safe place) și tehnica punții afective pentru reparentarea Copilului Vulnerabil.
Pauză de prânz
15h00 – 16h30 Tehnici de imagerie, rescriere/reconstruire în imaginar și chair work (de ex. tehnica scaunului gol).
Pauză de cafea
16h45 – 18h15 Exercițiul experiențial 2: Evaluarea avantajelor și dezavantajelor unui mod de coping
18h15 – 18h30 Întrebări, feedback, sumarizare

Ziua 4 – 6 ore
09h30 – 11h00 Folosirea tehnicilor cognitive în abordarea terapiei centrate pe scheme.
Pauză de cafea
11h30 – 13h00 Exercițiu experiențial 3: Terapeutul confruntă și alungă părintele punitiv sau exigent.
Pauză de prânz
15h00 – 16h30 Lucrul pe relație în terapia centrată pe scheme1): Reparentare limitată, proiecție și confruntare empatică.
Pauză de cafea
16h45 – 18h15 Exercițiu experiențial 4: Lucrul pe relație în terapia centrată pe scheme; testarea distorsiunilor cognitive legate de terapeut
18h15 – 18h30 Întrebări, feedback, sumarizare

CE VOI AFLA ÎN CADRUL ACESTEI FORMĂRI?

 • ce este terapia centrată pe scheme și care sunt conceptele centrale ce o fundamentează;
 • care sunt chestionarele psihologice de tip self-report folosite în evaluarea clinică specifică terapiei bazata pe scheme;
 • cum pot fi conceputalizate cazurile problematice;
 • cum poate psihoterapeutul explora optim istoricul pacientului, identificând tiparele prin care acesta se sabotează;
 • cum pot fi aplicate tehnicile experențiale sau imageria dirijată în cadrul psihoterapiei;
 • cum putem maximiza relația terapeutică;
 • participanții vor urmări și înțelege teoria cu ajutorul studiilor de caz și ale transcrierilor sesiunilor de terapie ale lui David Edwards sau ale altor psihologi.

Cine este David Edwards?

 • Psiholog clinician, formator și supervizor cu peste 35 de ani de experiență în domeniul psihoterapiei, acreditat de International Society of Schema Therapy (ISST);
 • Profesor la Rhodes University, Africa de Sud;
 • Președinte al International Society of Schema Therapy;
 • Membru asociat al Societății Britanice de Psihologie;
 • Membru fondator și diplomat al Academiei de Terapie Cognitivă, specializată în formare și certificări, și care stabilește standarde la nivel internațional pentru terapia cognitivă, așa cum a fost ea elaborată de Aaron T. Beck.

Detalii plată:

Prețul cursului este de 𝟑𝟕𝟎 𝐄𝐔𝐑.
Plata se va face numai după ce doritorii s-au înscris și au primit confirmarea înscrieriiprin e-mail.

Linkul de acces va fi trimis participanților în urma achitării acestora a taxei aferente acestui modul.

Date plată:

Asociația Institutul Român de Schema Therapy

Cont bancar RON – RO57INGB0000999909250484

Str. Petre Ispirescu nr.10 bl.P14 sc.2 et.7 ap.50

Municipiul București sector 5

CIF 4103869

Schema Therapy Training” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.

Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

 

Taxa de participare

Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.


În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, prețul biletului este nerambursabil. 

 

Politica de anulare sau modificare a biletelor

În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.

În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

 

Răspunderea organizatorului

Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.

Evenimentul este adresat tuturor celor ce sunt într-o relație și își doresc să regăsească sentimentul de căldură și siguranță de la începutul relației, celor ce vor să pornească o relație într-un mod corect și onest, celor ce au nevoie de o nouă perspectivă a comunicării în cuplu și de gestionare a conflictelor, sau celor ce vor să afle dacă relația în care sunt poate fi salvată.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

 

Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

 

Confidențialitatea datelor

Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

 

Protecția datelor cu caracter personal

Când folosim expresia date personale vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.

În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.

Accesați site-ul nostru pentru a afla mai multe despre felul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dumneavoastră.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.