Rebecca Sears,  terapeut de cuplu şi formator cu o vastă experienţă, revine pentru a treia oară la Cluj-Napoca, pentru a susține, de această dată, un eveniment gratuit adresat comunității de specialiști în devenire – Embodying the Relational Paradigm.

 

Vezi evenimentul pe Facebook

Despre eveniment

Terapia relaţională vine în ajutorul indivizilor din cuplu pentru a restaura sentimentul de securitate și conexiune, ale căror probleme sau dileme reverberează în pluralul asumat al cuplului. Suita de motive pentru care un cuplu poate căuta ajutor de specialitate include lipsa comunicării, furie, probleme financiare, infidelitate, viața de cuplu modificată odată cu apariția copiilor și imposibilitatea temporară de a se adapta la noile condiții de trai. Provocarea psihoterapeutului de a trece de la un pacient cu un set de probleme la doi, care vin și ca indivizi unici, dar și ca elemente comune ale cuplului, este cu atât mai mare, cu cât implică restaurarea sentimentului de siguranță în multiple ipostaze.

Cum să creăm un spațiu sigur pentru cuplu, în care fiecare să își permită să fie vulnerabil, cu scopul de a găsi vindecarea de care are nevoie? Cum ne poziționăm în relația terapeutică atunci când avem de-a face cu cupluri reactive? Ce instrumente au psihoterapeuții la îndemână? Cum trecem de la paradigma individuală la cea relațională? Spațiul dintre doi oameni este locul din care psihoterapeutul de cuplu își începe misiunea. Calitatea și conținutul acestui spațiu relațional determină conținutul și calitatea experiențelor individuale – dacă relațiile noastre sunt securizante și pline de sens și conexiune, așa vor fi și indivizii ce formează un cuplu. Dacă relația este una dificilă, pentru oricare dintre motivele enumerate mai sus, sentimentul de conectare este înlocuit cu unul de singurătate și izolare, căile neuronale sunt invadate de anxietate și de cortizol.

 

Evenimentul se adresează tuturor studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, dornici să descopere mai multe despre particularităţile terapiei de cuplu şi despre perspectiva relaţională în psihoterapie.

Data

23 octombrie 2018

17.00 – 20.00

Locație

Amfiteatrul Facultății de Educație Fizică și Sport

(Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu)

Ce veți afla în cadrul acestui eveniment?

  • Cum ne alegem partenerii și ce rol joacă structura noastră psihică în alegerea partenerilor și în stadiile ulterioare ale relațiilor adulte;
  • Care sunt stadiile de dezvoltare ale copilăriei și momentele care marchează aceste etape, precum și consecințele acestora la nivel adaptativ în relațiile noastre primare;
  • Care este impactul neuroștiințelor și al cercetărilor clinice asupra înțelegerii relațiilor în practica clinică;
  • Despre paradigma relațională versus paradigma individuală în procesul psihoterapeutic;
  • Care este modelul de dezvoltare ce permite unui cuplu să identifice ciclurile de interacțiune care provin din întâile experiențe relaționale din copilărie;;
  • Care este rolul terapeutului ca facilitator al procesului terapeutic în terapia de cuplu.

Despre Rebecca Sears

  • Are peste 30 de ani de experiență în psihoterapia de cuplu
  • Instructor și formator senior al Institutului Internațional Imago Relationships, autor a nenumărate materiale de formare clinică avansată;
  • Specialist recunoscut internațional cu competențe în formarea și supervizarea psihoterapeuților, consilierea cuplurilor și a familiilor, gestionarea conflictelor.
  • Votată, ani la rând, drept cel mai bun terapeut de cuplu de către Washington Magazine.

Embodying the Relational Paradigm este un eveniment susținut și organizat în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, U.B.B., Cluj-Napoca.

Participarea la acest eveniment este gratuită, iar capacitatea maximă a sălii este de 160 persoane.

Pentru a vă asigura participarea la acest atelier, sunt necesari pașii completării formularului de înscriere.

„Embodying the Relational Paradigm: From Conflict to Connection” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.
Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare:
Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

Taxa de participare
Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.
În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, avansul achitat pentru confirmarea rezervării locului se pierde, acesta fiind nerambursabil.

Politica de anulare sau modificare a biletelor
În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.
În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

Răspunderea organizatorului
Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

Modificări ale regulamentului
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

Confidențialitatea datelor
Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

Protecția datelor cu caracter personal
Când folosim expresia date personale vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.
În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.
În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.
Accesați site-ul nostru pentru a afla mai multe despre felul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dumneavoastră.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.