Cum începem educația sexuală a copiilor?

Un eveniment dedicat părinților și educatorilor cu copii cu vârste între 2 - 6 ani

despre eveniment

Când și cum le vorbim copiilor despre sex? Pe lângă toate provocările de natură cognitivă și emoțională, părinții se întâlnesc cu o nouă componentă a vieții copiilor lor, în care aportul lor este unul uriaș: educația sexuală.
Relația cu părintele este, o vreme îndelungată, cea mai importantă relație a copilului, iar, în perioada preșcolară (2-6 ani), este, de asemenea, primul model de relație din existența noastră. De aceea, felul în care comunicăm cu copilul și faptul că ne asumăm să fim o sursă de informații clare, sigure și relevante pentru acesta, vor genera o dezvoltare echilibrată a copilului și un nivel uriaș de încredere în această relație.

De ce este importantă educația sexuală?

Organizația Mondială a Sănătății recomandă începerea educației sexuale începând cu vârsta de 2 ani. Abordarea sexului și a sexualității, adaptate segmentului corect de vârstă, au o pondere uriașă în dezvoltarea armonioasă a psihicului copilului, a încrederii în sine, fiind mai protejat și considerabil mai puțin expus riscurilor ce implică absența unei astfel de educații pe termen lung.

O educație sexuală timpurie și corectă se traduce într-o viață sexuală satisfăcătoare la vârstă adultă și generează o dezvoltare echilibrată a copilului din punctul de vedere al comportamentului sexual și afectiv al acestuia. Copiii și adolescenții ce beneficiază de o educație sexuală corectă își încep viata sexuală mai târziu, au un număr mai mic de parteneri sexuali, în timp ce numărul sarcinilor neplanificate și al avorturilor scade.

Data

27 septembrie 2018

18.00 – 20.30

Locație

Transylvania College

Aleea Băișoara nr. 2, Cluj-Napoca

De ce să particip la acest eveniment și ce voi afla?

  • Veți afla ce anume trebuie să știe un copil preșcolar despre sexualitate și sex;
  • Cum trecem peste jena de a numi corect organele genitale;
  • Cum le explicăm, adaptat vârstei, că nu barza aduce copiii;
  • Cum explicăm diferențele anatomice între sexe;
  • Cum îi învățăm pe copii să își îngrijească sănătatea sexuală;
  • Cum ii putem proteja pe cei mici de diversele forme de abuz la care pot fi supuși la această vârstă;
  • Veți învăța strategii ce vă vor ajuta în situații deconcentrante sau pe care nu știți cum să le abordați (spre exemplu, copilul descoperă plăcere când se atinge în zonele intime).

Cine susține cursul?

Evenimentul este susținut de Oana Cobeanu, doctor în psihologie, psihoterapeut & psiholog clinician.

PREȚURI ȘI BILETE

Special Price Early Bird Standard 1 + 1
Bilete disponibile în această categorie epuizate epuizate disponibile acum disponibile acum
Preț 100 RON 120 RON 150 RON 250 RON

După înscriere, veți primi un e-mail de confirmare a rezervării locului, însă înscrierea este considerată fermă doar după achitarea taxei de participare – în maxim 2 zile lucrătoare din momentul înscrierii.

Toate detaliile legate de plată vă vor fi furnizate pe mail, după înregistrarea la eveniment.

 

Evenimentul curent face parte din inițiativa #nostigmanoshame, un demers Holo creat pentru dreptul la o copilărie și adolescență fără stigmă.

 

„Cum începem educația sexuală a copiilor” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.

Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

Taxa de participare

Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.

În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, avansul achitat pentru confirmarea rezervării locului se pierde, acesta fiind nerambursabil.

Politica de anulare sau modificare a biletelor

În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.

În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

Răspunderea organizatorului

Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.

Evenimentul este adresat tuturor părinților și educatorilor de copii cu vârste între 2 – 6 ani, aflați în căutare activă de soluții și date validate științific ce susțin și educă cu privire la educația sexuală a copiilor preșcolari.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

Confidențialitatea datelor

Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

Protecția datelor cu caracter personal

Când folosim expresia date personale vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.

În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.

Accesați site-ul nostru pentru a afla mai multe despre felul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dumneavoastră.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.