Cum poate deveni mai puternic Adultul Sănătos prin integrarea unei perspective meta-cognitive?

Oana Cobeanu, sub egida Holo, organizează la Cluj un nou workshop centrat pe teoria și practica terapiei centrate pe scheme. Evenimentul îl aduce, în premieră în România, la Cluj Napoca, pe Eckhard Roediger, directorul Institutului de Terapie Centrată pe Scheme din Frankfurt și fost președinte al  International Society of Schema Therapy.

Evenimentul reprezintă o incursiune în subtilitățile terapiei contextuale centrată pe scheme și vizează potențarea procesului terapeutic prin aprofundarea unor noțiuni specifice acestui tip de terapie. Terapia contextuală centrată pe scheme înglobează concepte de bază din terapia cognitiv-comportamentală, însă adaugă elemente semnificative preluate și adaptate din terapia gestaltistă, psihanalitică și constructivistă. De asemenea, acest tip de terapie integrează elemente comune teoriei atașamentului, terapiei ACT (terapia prin acceptare și angajament), mindfulness-ului, metacunoașterii, dar și terapiei centrate pe compasiune. Aceste elemente oferă procesului de terapie o abordare umanistă, flexibilă și eficientă. Scopul ei final vizează nu doar intervenția practică în procesul terapeutic, ci restructurarea acelor elemente care descriu și întrețin schemele cognitive. 

Termenul de “terapie contextuală centrată pe scheme – contextual schema therapy“, ce descrie abordarea terapeutică pe care este focalizat evenimentul susținut de E. Roediger, integrează cele mai recente direcții din terapia cognitiv-comportamentală (așa numitul “al treilea val” de terapii) într-un cadru teoretic metacognitiv. Unele puncte – cheie specifice acestei abordări (definite în termenii terapiei centrate pe scheme) încurajează clienții:

 • să adopte o atitudine de tip observator atent față de propriul lor parcurs sau față de experiențele lor curente;
 • să se expună la și să accepte emoțiile dureroase din modul Copil într-o manieră caracterizată de compasiune față de propria persoană;
 • să se distanțeze de vocile critice (moduri critice/punitive) sau de impulsivitatea specifică modurilor disfuncționale de coping;
 • să facă trecerea către un mod de Adult sănătos, echilibrat;
 • să se conecteze cu nevoile de bază și să își asume un comportament funcțional, susținut de valori personale.

Acest proces încurajează și susține în mod eficient practica unui Adult sănătos.

despre eveniment

Desfășurat pe perioada a două zile, acest workshop este adresat tuturor psihologilor, consilierilor, trainerilor și psihoterapeuților, cu sau fără o formare prealabilă în terapia centrată pe scheme. Evenimentul va oferi participanților o perspectivă metacognitivă și un set de instrumente terapeutice, alături de modalități specifice în care acestea pot fi utilizate în relația terapeutică, oscilând între cei patru poli esențiali – contextualizarea reflecției, procesarea emoțională profundă, reparentare (reparenting) și confruntare empatică.

Toate elementele și informațiile prezentate de-a lungul celor două zile au ca obiectiv dezvoltarea și susținerea în terapie a Adultului Sănătos, prin varii mijloace și tehnici specifice terapiei centrată pe scheme și nu numai. Modul Adult sănătos este coloana vertebrală a terapiei centrate pe scheme. În ciuda acestui rol – cheie, o descriere detaliată a modului de funcționare anumită Adult sănătos lipsește în majoritatea cărților dedicate terapiei schemelor. Noile perspective din terapia centrată pe scheme definesc Adultul Sănătos ca subsumând:

 • o suită de percepții de tipul aici și acum, specifice mindfulness-ului;
 • o întrerupere a modalităților de coping dezadaptative;– o reevaluare detașată emoțional a cognițiilor internalizate din modul Părinte;
 • o suită de strategii care induc și mențin starea de coping funcțional.

Studiile și experiența clinică confirmă că multe dintre tehnicile care promovează conștientizarea, flexibilitatea și traiul valorizat, dezvoltate de cel de-al treilea val de terapii cognitiv-comportamentale, inclusiv ACT, terapia axată pe compasiune sau terapia dialectic-comportamentală contribuie semnificativ și explicit la susținerea modului de Adult Sănătos. Integrarea tehnicilor meta – cognitive și adoptarea mai multor poziții de analiză în cadrul terapiei nu doar adaugă profunzime experienței emoționale, dar susține și posibilitatea unei confruntări empatice și un grad sporit de acceptare. Toate acestea contribuie semnificativ în cadrul psihoterapiei, balansând, într-o manieră dinamică și flexibilă, relația terapeutică. Informațiile prezentate în acest workshop facilitează lucrul terapeutului în procese terapeutice dificile sau atunci când se confruntă cu tulburări de personalitate, printr-un mix de informație deopotrivă teoretică și practică (mai ales) imagerie dirijată, chair work și alte elemente comune terapiei centrate pe scheme, utile în aprofundarea relației terapeutice și  terapiei propriu-zise.

Data

6 – 7 octombrie 2020

Locatie

Online

Linkul de acces va fi trimis participanților în urma achitării acestora a taxei aferente acestui eveniment.

Agenda evenimentului

Marți – 6 Octombrie, 2020
10.00 – 11.30: Introducere în teoria cadrului relațional (Relational Frame Theory; RFT) incluzând scurte
exerciții cu participanții
11.30 – 11.45: Pauză de cafea
11.45 – 13.15: Principiile Terapiei de Acceptare și Angajament (ACT)
13.15 – 14.00: Pauza de prânz
14.00 p.m. – 15.30: Integrarea proceselor funcționale din ACT și stilurilor de comportament în modelul
moduri-scheme pentru a descrie Adultul Sănătos (HA)
15.30 – 16.45: Pauză
16.45 – 18.15: Antrenarea dezidentificării și acceptării din perspectiva de observator a Adultului
Sănătos prin a ne ridica împreună cu clientul și a adopta o perspectivă comună (cu demonstrație live
și exerciții în diade)

Miercuri – 7 octombrie, 2020
10.00 – 11.30: Reevaluarea meta-cognitivă și inducerea schimbării emoționale în cazul clienților care
externalizează (cu demonstrație live și exerciții în diade)
11.30 – 11.45: Pauză de cafea
11.45 – 13.15: Reevaluarea meta-cognitivă și inducerea schimbării emoționale în cazul clienților care
internalizează (cu demonstrație live și exerciții în diade)
13.15 – 14.00: Pauza de prânz
14.00 – 15.30: Întărirea comportamentelor executive funcționale (cu demonstrație live și exerciții în
diade)
15.30 – 15.45: Pauză de cafea
15.45 – 17.15: Lucrul cu metafore, Q&A, concluzii.

Evenimentul beneficiază de traducere asigurată.

Cine este Eckhard Roediger?

 • D. Eckhard este neurolog, psihiatru și psihoterapeut, specializat în terapia psihodinamică și cognitiv-comportamentală;
 • este director al Frankfurt Schema Therapy Institute, prima instituție de acest gen din Germania;
 • între 2014-2016 a fost președinte al International Society of Schema Therapy, iar actualmente are calitate de membru în Consiliul ISST, precum și trezorier al instituției;
 • formator și supervizor în terapia centrată pe scheme;
 • autor al mai multor volume centrate pe teoria și practica terapiei centrate pe scheme, terapie cognitiv-comportamentală, terapie relațională, mindfulness și ACT.

Care sunt beneficiile participanților la acest eveniment?

 • vor avea acces la un set de instrumente terapeutice specifice acestui tip de terapie, cu o pondere semnificativă în procesul terapeutic;
 • vor afla cum poate fi terapia centrată pe scheme îmbogățită de suita de elemente și concepte psihologice specifice celui de-al treilea val de psihoterapii cognitiv-comportamentale.
 • vor descoperi care sunt ideile centrale ale terapiei contextuale centrate pe scheme și cum pot fi acestea folosite pentru a sprijini și întări modul Adult Sănătos;
 • le vor fi prezentate exemple clinice, relevante pentru terapia contextuală centrată pe scheme și vor fi invitați să participe la exerciții demonstrative bazate pe chair work si imagerie dirijată rescriptivă.
 • cum pot fi utilizate imageria dirijată și chair work-ul în spațiul terapeutic, pentru a conceptualiza, construi și susține moduri adulte și sănătoase de funcționare ale pacienților aflați în terapie.

Detalii plată:

Prețul standard al acestui curs este de 330 EUR. Pentru cei  care au urmat deja un program de formare în terapia centrată pe scheme sub egida HOLO, AHPCC sau a Institutului Român de Schema Therapy, oferim un preț special de 290 EUR.

Plata se va face numai după ce doritorii s-au înscris și au primit confirmarea înscrierii prin e-mail.

Informații necesare plată:

Asociația Institutul Român de Schema Therapy

Cont bancar RON – RO57INGB0000999909250484

Str. Petre Ispirescu nr.10 bl.P14 sc.2 et.7 ap.50

Municipiul București sector 5

CIF 4103869

Contextual Schema Therapy” este un eveniment marca Holo, numit în continuare Organizator.

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.

Înscrierea și participarea la eveniment este complet voluntară, iar participanții acceptă termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment. Toate datele organizatorului sunt prezentate atât pe această pagină, cât și pe facturile proforme sau fiscale.

 

Taxa de participare

Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.

În cazul imposibilității de participare la curs, din motive obiective sau personale, prețul biletului este nerambursabil. 

 

Politica de anulare sau modificare a biletelor

În cazul în care un participant nu se prezintă la eveniment din diverse motive, suma platită pentru bilet nu este rambursabilă, pentru că biletul a fost deja alocat, iar Organizatorul a blocat locul în sală.

În cazul în care o persoană care a cumpărat un bilet nu mai poate participa, are dreptul sa ceară Organizatorului schimbarea numelui pe bilet pentru un prieten sau pentru un membru al familiei. Organizatorul poate fi notificat cu minim 1 săptămână înainte de eveniment pentru a schimba numele unui participant pe un bilet deja alocat. În ultimele 3 zile dinaintea evenimentului, Organizatorul nu își asumă răspunderea de a mai modifica numele pe bilete deja alocate.

 

Răspunderea organizatorului

Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare.

Evenimentul este adresat tuturor celor ce sunt într-o relație și își doresc să regăsească sentimentul de căldură și siguranță de la începutul relației, celor ce vor să pornească o relație într-un mod corect și onest, celor ce au nevoie de o nouă perspectivă a comunicării în cuplu și de gestionare a conflictelor, sau celor ce vor să afle dacă relația în care sunt poate fi salvată.

Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți profesionale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

 

Modificări ale regulamentului

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea formării, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula formarea în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură insurmontabile în perioada desfășurării formării sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la buna îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată aceștia nu răspund pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

 

Confidențialitatea datelor

Pentru participarea la eveniment, pot fi solicitate informații personale ale participanților, prin intermediul site-ului – nume, telefon, e-mail etc, cu păstrarea confidențialității respectivelor date. Utilizatorii consimt în mod expres la efectuarea eventualelor prelucrări de date cu caracter personal (conform prevederilor Legii 677/2001).

 

Protecția datelor cu caracter personal

Când folosim expresia date personale vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.

În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.

Accesați site-ul nostru pentru a afla mai multe despre felul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dumneavoastră.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificarea participanților.

 


Sunt de acord cu termenii și condițiile
termenii și condiții
Vreau să fac parte din comunitatea Holo în continuare!